Thẻ: Công chức ngành luật

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021 làm việc tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự. Hạn nộp hồ sơ hết ngày 07/01/2022

BỘ TƯ PHÁP TUYỂN DỤNG 2021

Bộ Tư pháp tuyển dụng 2021. Thông báo của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức năm 2021 với tổng số 16 chỉ tiêu. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 29/12/2021

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2021

Thông báo số 88/TB-SKHCN ngày 28/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 với 1 vị trí Pháp chế, thời gian đăng ký dự tuyển đến hết ngày 22/10/2021

[HN] Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức tháng 10/2021

Thông báo số 55/TB-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thi tuyển công chức năm 2021 (54 chỉ tiêu qua hình thức thi tuyển). Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 – Thời hạn 05/06/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh (nhiều vị trí dành cho Cử nhân luật). Thời hạn: 05/06/2021

Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức (5 chỉ tiêu) – hạn cuối 24/6/2021

Thông báo số 449/TB-STP ngày 20/05/2021, Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 (05 chỉ tiêu); hình thức thi tuyển; hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 24/06/2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc năm 2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc (có 4 chỉ tiêu đối với chức Tư pháp – Hộ tịch); Y/c: tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật; hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2021

Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Thời hạn nhận hồ sơ từ 01/02 đến hết 01/03/2021

Thông báo về việc tuyển dụng Công chức Tòa án Nhân dân năm 2020

Ngày 18/09/2020, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Thông báo số 607/TB-TANDTC về việc tuyển dụng Công chức Tòa án Nhân dân năm 2020.

Bộ Công Thương tuyển dụng công chức năm 2020

Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, nhiều vị trí dành cho cử nhân ngành luật, hạn nộp hồ sơ: từ 05/08/2020 đến 05/09/2020