BỘ TƯ PHÁP TUYỂN DỤNG 2021

Bộ Tư pháp tuyển dụng 2021. Thông báo của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số 16 chỉ tiêu. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 29/12/2021. Cụ thể như sau:

Thông báo của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
bộ tư pháp tuyển dụng 2021
bộ tư pháp tuyển dụng công chức 2021
bộ tư pháp tuyển dụng 2021
Thông báo của Bộ Tư pháp tuyển dụng 2021
Bộ Tư pháp tuyển dụng 2021
Bộ Tư pháp tuyển dụng 2021

TẢI VỀ: THÔNG BÁO CỦA BỘ TƯ PHÁP

Nguồn tin Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2021 cập nhật tại: moj.gov.vn