Học viện Phụ nữ tuyển dụng Giảng viên luật tháng 7/2022

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng 12 vị trí việc làm, trong đó có 01 chỉ tiêu tuyển dụng Giảng viên Luật, hạn nhận hồ sơ từ ngày 11 – 25/07/2022. Cụ thể như sau:

Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng 12 vị trí việc làm
Học viện Phụ nữ tuyển dụng Giảng viên luật tháng 7/2022
Học viện Phụ nữ tuyển dụng Giảng viên khoa luật tháng 7/2022
Học viện Phụ nữ tuyển dụng Giảng viên khoa luật tháng 7/2022
Tuyển giảng viên luật, tuyển dụng công chức ngành luật, viên chức

Tải về thông báo tuyển dụng

Xem thêm tin Tuyển giảng viên luậttuyển dụng công chức ngành luật, viên chức

Nguồn tin Học viện Phụ nữ tuyển dụng Giảng viên luật tháng 7/2022 được Việc ngành luật cập nhật tại website hvpnvn.edu.vn