Danh mục: Tuyển dụng pháp lý Quảng Ninh

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 – Thời hạn 05/06/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh (nhiều vị trí dành cho Cử nhân luật). Thời hạn: 05/06/2021

NewLife Land tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Quảng Ninh (Hạn cuối 30/03/2021)

Công ty cổ phần bất động sản NEWLIFE LAND tuyển dụng Nhân viên Pháp chế nội bộ tại Quảng Ninh, Hạn nhận hồ sơ: 30/03/2021

Công ty Luật TNHH My Way chi nhánh Quảng Ninh tuyển dụng Tháng 02/2021

Công ty Luật TNHH My Way chi nhánh Quảng Ninh tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý và tuyển dụng Luật sư. Thời hạn ứng tuyển: 28/02/2021