Gửi yêu cầu đăng tin tuyển dụng ngành luật miễn phí

Việc Ngành Luật rất vui khi được hỗ trợ Quý Công ty đăng tin tuyển dụng nhân lực ngành luật miễn phí trên website ViecNganhLuat.Com. Quý Công ty chỉ việc gửi chi tiết nội dung tin tuyển dụng đến địa chỉ email: viecnganhluat@gmail.com hoặc điền biểu mẫu: https://forms.gle/NdBC32HnBfWdPX4d8

ViecNganhLuat.Com chỉ đăng tin tuyển dụng ngành luật (các việc làm ngành luật cốt lõi như: tuyển dụng luật sư, thực tập sinh pháp lý, pháp chế…) Việc đăng tin tuyển dụng trên website sẽ được thực hiện trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu và hoàn toàn miễn phí.

Tìm hiểu về Việc Ngành Luật

Đăng tin tuyển dụng ngành luật trên Facebook:

GỬI YÊU CẦU ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG NGÀNH LUẬT MIỄN PHÍ