Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2021, UBCKNN thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức 2022 vào làm việc tại cơ quan UBCKNN theo chỉ tiêu năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021 là 30 chỉ tiêu (Bảng chi tiết chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng công chức theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Hình thức thi tuyển: Thí sinh tham gia tuyển dụng theo hình thức thi tuyển với 02 vòng thi, cụ thể như sau:

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.
+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (phỏng vấn)

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/03/2022 đến hết ngày 07/4/2022; thời gian buổi chiều từ 14h00-16h30 các ngày làm việc trong tuần. Yêu cầu thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ không trả lại và không nhận qua đường bưu điện.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 211 Vụ Tổ chức cán bộ, UBCKNN. Địa chỉ: Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

5. Thời gian và địa điểm thi: UBCKNN sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của UBCKNN.

Toàn văn thông báo tuyển dụng công chức 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức 2022

– Tải về: Thông báo tuyển dụng công chức 2022
Tải về Phụ lục 1
Tải về Phụ lục 2

Nguồn tin: ssc.gov.vn