Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2021

Thông báo số 88/TB-SKHCN ngày 28/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 với 1 vị trí Pháp chế, thời gian đăng ký dự tuyển đến hết ngày 22/10/2021. Cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi tuyển

Nội dung chi tiết tại Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22/9/2021 của Sở Nội vụ kèm theo.

so-khoa-hoc-va-cong-nghe-da-nang-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3830214

Nguồn tin Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2021: dost.danang.gov.vn