Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức 2022

Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức nghiệp vụ (01 chỉ tiêu Kế toán) thông qua hình thức thi tuyển, hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2022. Cụ thể thông báo tuyển công chức 2022 như sau:

Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức nghiệp vụ (01 chỉ tiêu Kế toán) thông qua hình thức thi tuyển, hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2022
Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức nghiệp vụ (01 chỉ tiêu Kế toán) thông qua hình thức thi tuyển, hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2022

Nguồn tin Viện KSND tỉnh Kiên Giang tuyển công chức 2022 cập nhật tại vks.kiengiang.gov.vn.
Trân trọng thông báo!