Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức (5 chỉ tiêu) – hạn cuối 24/6/2021

Ngày 20/05/2021, Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 (05 chỉ tiêu) như sau:

1. Vị trí tuyển dụng

+ 04 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp của các phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp (Phòng Công chứng số 1, trụ sở tại thành phố Bắc Kạn; Phòng Công chứng số 2, trụ sở tại huyện Chợ Đồn; Phòng Công chứng số 3, trụ sở tại huyện Chợ Mới);

+ 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp (trụ sở tại huyện Ngân Sơn)

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển;

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 24/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/6/2021 (trường hợp gửi qua đường bưu chính thì tính theo dấu công văn đến của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn chậm nhất ngày 24 tháng 6 năm 2021).

Chi tiết tin Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng Viên chức năm 2021

so-tu-phap-tinh-bac-kan-tuyen-dung-vien-chuc

Nội dung tin Sở Tư pháp tuyển dụng Viên chức năm 2021 cập nhật tại sotuphap.backan.gov.vn