Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2021

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

Thông báo số 88/TB-SKHCN ngày 28/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 với 1 vị trí Pháp chế, thời gian đăng ký dự tuyển đến hết ngày 22/10/2021