Thẻ: Tuyển dụng Giảng viên luật

[HCM] Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021

Trường Đại học Cộng nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021 thông qua xét tuyển và tiếp nhận 30 viên chức (trong đó: 3 giảng viên khoa chính trị – luật). nhận hồ sơ đến hết 25/11/2021

[HN] Trường Đại Học Ngoại Thương xét tuyển viên chức năm 2021 – Hạn cuối 13/7/2021

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 với 44 chỉ tiêu (23 chỉ tiêu Giảng viên, 11 chỉ tiêu Chuyên viên, 10 chỉ tiêu Trợ giảng); thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 13/7/2021.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển viên chức năm 2021

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển viên chức năm 2021 với tổng 24 chỉ tiêu (20 Giảng viên và 4 Chuyên viên); thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 08/07/2021.

[HN] Học viên Ngoại giao tuyển dụng 28 Viên chức (3 Giảng viên Luật Quốc tế) Tháng 7/2021

Hà Nội: Học viên Ngoại giao tuyển dụng 28 Viên chức (3 chỉ tiêu Giảng viên Luật Quốc tế); hạn nộp hồ sơ 06/7/2021

[HCM] UFM tuyển dụng giảng viên Luật 2021 (02 chỉ tiêu) – thời hạn 4/6/2021

[HCM] Trường Đại học Tài chính – Marketing tuyển dụng giảng viên Luật 2021: 02 chỉ tiêu); thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 04/06/2021

[HCM] UEL tuyển Giảng viên luật 2021 (02 chỉ tiêu) – hạn cuối 28/5/2021

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo tuyển Giảng viên Luật 2021 (02 chỉ tiêu, Thạc sỹ trở lên); Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 28/5/2021

Đại học Đà Lạt tuyển dụng 02 Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật Đợt 1 năm 2021

Đại học Đà Lạt tuyển dụng 02 Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật Đợt 1 năm 2021; Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học ngành luật loại Khá trở lên; Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2021

[HN] Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng Giảng viên Luật Kinh tế – hạn cuối 21/5/2021

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng Giảng viên Luật Kinh tế – Khoa Luật (gồm 01 Tiến Sỹ và 03 Thạc sỹ), làm việc tại Hà Nội, hạn nộp hồ sơ 21/05/2021