[HN] Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức tháng 10/2021

Thông báo số 55/TB-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thi tuyển công chức năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 54 chỉ tiêu (nhiều vị trí ngành luật)

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021

Chi tiết như sau:

Nội dung tin tuyển dụng cập nhật từ: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư