Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021. Ngày 07/12/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành thông báo số 364/TB-TCTHADS V/v tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021.

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021
Thi hành án tuyển dụng 2021
Thi tuyển công chức Thi hành án dân sự
Cục Thi hành án dân sự TP hcm tuyển dụng
Cục Thi hành án dân sự Hà Nội
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

File đính kèm
2. Thông báo tuyển dụng số 364.pdf ;

3. DS kèm theo TB.pdf

Nguồn tin Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021 cập nhật tại: thads.moj.gov.vn.
Xem thêm: tin tuyển dụng công chức ngành luật