Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022 theo Thông báo số 844/TB-BTP ngày 22/03/2022, theo đó Bộ Tư pháp tuyển dụng 50 chỉ tiêu thông qua hình thức thi tuyển, hạn nhận hồ sơ kể từ ngày 22/03/2022 đến hết ngày 20/04/2022.

Chi tiết tin Bộ Tư pháp tuyển dụng 2022 như sau:

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2022

Tải về Thông báo số 844/TB-BTP ngày 22/03/2022. Nguồn tin Bộ Tư pháp tuyển dụng 2022 cập nhật tại moj.gov.vn.