Thẻ: Viên chức ngành luật

[HN] Trường Đại Học Ngoại Thương xét tuyển viên chức năm 2021 – Hạn cuối 13/7/2021

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 với 44 chỉ tiêu (23 chỉ tiêu Giảng viên, 11 chỉ tiêu Chuyên viên, 10 chỉ tiêu Trợ giảng); thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 13/7/2021.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển viên chức năm 2021

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển viên chức năm 2021 với tổng 24 chỉ tiêu (20 Giảng viên và 4 Chuyên viên); thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 08/07/2021.

[HN] Học viên Ngoại giao tuyển dụng 28 Viên chức (3 Giảng viên Luật Quốc tế) Tháng 7/2021

Hà Nội: Học viên Ngoại giao tuyển dụng 28 Viên chức (3 chỉ tiêu Giảng viên Luật Quốc tế); hạn nộp hồ sơ 06/7/2021

Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh tuyển dụng viên chức 2021

Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 1 chỉ tiêu dành cho Cử nhân Luật; hạn nộp hồ sơ: 22/6/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 – Thời hạn 05/06/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh (nhiều vị trí dành cho Cử nhân luật). Thời hạn: 05/06/2021

Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức (5 chỉ tiêu) – hạn cuối 24/6/2021

Thông báo số 449/TB-STP ngày 20/05/2021, Sở Tư pháp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 (05 chỉ tiêu); hình thức thi tuyển; hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 24/06/2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc năm 2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc (có 4 chỉ tiêu đối với chức Tư pháp – Hộ tịch); Y/c: tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật; hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021

Đại học Đà Lạt tuyển dụng 02 Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật Đợt 1 năm 2021

Đại học Đà Lạt tuyển dụng 02 Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật Đợt 1 năm 2021; Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học ngành luật loại Khá trở lên; Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2021

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức 2021 – hạn cuối 3/6/2021

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Viên chức 2021 (01 người, vị trí: Chuyên viên Pháp lý); Y/c: Là Cử nhân luật; hạn nộp hồ sơ: 03/06/2021

HN: VCCA tuyển dụng 5 Viên chức chuyên môn – hạn nộp hồ sơ: 26/5/2021

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – VCCA tuyển dụng 05 Viên chức làm việc tại Hà Nội (trình độ: Đại học ngành luật trở lên); thời hạn nộp hồ sơ 26/5/2021