Thẻ: Viên chức ngành luật

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 2021 làm việc tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự. Hạn nộp hồ sơ hết ngày 07/01/2022

BỘ TƯ PHÁP TUYỂN DỤNG 2021

Bộ Tư pháp tuyển dụng 2021. Thông báo của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức năm 2021 với tổng số 16 chỉ tiêu. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 29/12/2021

[HCM] Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021

Trường Đại học Cộng nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021 thông qua xét tuyển và tiếp nhận 30 viên chức (trong đó: 3 giảng viên khoa chính trị – luật). nhận hồ sơ đến hết 25/11/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tuyển dụng 02 viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp qua hình thức xét tuyển 2 vòng. nhận hồ sơ đến hết ngày 01/12/2021

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức 2021

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng với 5 chỉ tiêu. hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 8/11/2021

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021

Sở Tư Pháp tỉnh Bạc Liệu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2021 với tổng số 10 chỉ tiêu. Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 05/11/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang với 3 chỉ tiêu thông qua hình thức xét tuyển. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 31/10/2021

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2021

Thông báo số 88/TB-SKHCN ngày 28/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 với 1 vị trí Pháp chế, thời gian đăng ký dự tuyển đến hết ngày 22/10/2021

[HN] Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức tháng 10/2021

Thông báo số 55/TB-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thi tuyển công chức năm 2021 (54 chỉ tiêu qua hình thức thi tuyển). Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2021

[HN] Trường Đại Học Ngoại Thương xét tuyển viên chức năm 2021 – Hạn cuối 13/7/2021

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 với 44 chỉ tiêu (23 chỉ tiêu Giảng viên, 11 chỉ tiêu Chuyên viên, 10 chỉ tiêu Trợ giảng); thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 13/7/2021.