Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 – Thời hạn 05/06/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh (nhiều vị trí dành cho Cử nhân luật). Cụ thể như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, thi tuyển.

2. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 05/06/2021 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 3, toà nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Nhu cầu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu tuyển dụng công chức của các cơ quan hành chính. Chi tiết:

Chi tiết Thông báo số 54/TB-UBND về nhu cầu tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021

Tổng hợp vị trí việc làm cần tuyển công chức tại các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

5. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0203.3835867; 0203.3633604 để được giải đáp và hướng dẫn./.

Nội dung Thông báo tuyển dụng công chức Quảng Ninh 2021 được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://www.quangninh.gov.vn, Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, niêm yết tại Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.