[HCM] UEL tuyển Giảng viên luật 2021 (02 chỉ tiêu) – hạn cuối 28/5/2021

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo tuyển Giảng viên Luật 2021 (02 chỉ tiêu, Thạc sỹ trở lên); Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 28/5/2021. Cụ thể như sau:

1.   Chỉ tiêu, chức danh, số lượng nhân sự cần tuyển

      –      Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 04 người.

      –      Chức danh cần tuyển: Giảng viên.

      –      Chi tiết vị trí việc làm:

UEL tuyển dụng Viên chức tại HCM năm 2021

2.    Điều kiện chung và điều kiện cụ thể

2.1. Điều kiện chung

–    Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

o   Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

o   Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

o   Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

o   Có lý lịch rõ ràng.

o   Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

o   Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

–      Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

o   Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

o   Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện cụ thể

–    Tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên tương ứng với yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng;

–     Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học;

–     Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/2/2014 quy định chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin);

–    Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014/TT-BGDĐT);

–     Ngoại hình cân đối, không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật.

3.    Hình thức, nội dung tuyển dụng

3.1.   Hình thức: thi tuyển 02 vòng, gồm vòng 1 thi kiến thức chung và vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

3.1.1. Vòng 1 – Thi kiến thức chung

–      Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi trắc nghiệm hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

–        Phần II: Ngoại ngữ – tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

–        Phần III: Tin học, gồm 30 câu trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút.

–        Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

o    Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

o      Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

o        Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

–     Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

–     Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2.

3.1.2.    Vòng 2 – Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

–     Nội dung thi: Ứng viên chuẩn bị bài giảng, in thành 2 bản nộp Ban kiểm tra, sát hạch trước khi tiến hành phỏng vấn và giảng thử 05 ngày làm việc.

–     Hình thức thi: Phỏng vấn và giảng thử để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên.

–      Thời gian phỏng vấn và giảng thử: 30 – 45 phút.

–      Thang điểm: 100 điểm.

–      Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn và giảng thử.

4.    Ưu tiên trong tuyển dụng

Đại học Kinh tế - Luật tuyển dụng Giảng viên luật năm 2021

5.    Xác định người trúng tuyển

–       Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức phải đạt các yêu cầu sau:

  o       Có kết quả thi tại vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên;

  o     Số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

–    Trường hợp từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; trường hợp vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng quyết định việc trúng tuyển.

–   Không bảo lưu kết quả thi tuyển cho kỳ thi tuyển dụng lần sau đối với những trường hợp không trúng tuyển trong kỳ thi này.

6.    Thủ tục đăng ký, thi tuyển, lệ phí đăng ký

6.1     Hồ sơ dự tuyển

o    Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

o    Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

o    Lý lịch khoa học;

o    Văn bằng, bảng điểm (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ).

o    Bản dịch đối với văn bằng, bảng điểm; giấy chứng nhận công nhận văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp.

o    Các chứng chỉ tương ứng với chức danh nghề nghiệp ứng tuyển (chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên giảng dạy cao đẳng, đại học; chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên,…).

Lưu ý: chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 24 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

o    Minh chứng về thâm niên công tác (nếu có): hợp đồng lao động lần đầu và hợp đồng lao động mới nhất; xác nhận của đơn vị đang công tác; xác nhận bảo hiểm xã hội; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên, ….

o    Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; Bản sao giấy khai sinh.

o    Ảnh 3×4 cm.

6.2     Phương thức nộp và thời hạn nhận hồ sơ

–       Phương thức nộp: nộp trực tuyến qua thư điện tử: phongtchc@uel.edu.vn

o    Hồ sơ scan bản gốc dưới dạng file pdf, đặt tên file theo cú pháp: họ và tên ứng viên_vị trí dự tuyển_tên loại hồ sơ (NguyenVanA_GVkhoaLuat_DonDangKyDuTuyen)

o    Trường hợp ứng viên nén hồ sơ vào tập tin WINZAR zip, thì file nén đặt tên theo cú pháp:  Họ và tên ứng viên_vị trí dự tuyển (NguyenVanA_giangvienkhoaLuat).

–       Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 28/5/2021

6.3     Thời gian thi vòng 1 (dự kiến): 

ngày 09/6/2021. Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ xét hồ sơ đăng ký dự tuyển và gửi thông báo triệu tập đối với ứng viên đạt yêu cầu trước ngày 06/06/2021.

6.4      Lệ phí đăng ký thi tuyển

–     Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, lệ phí đăng ký là: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

7. Một số điểm lưu ý

     –       Ứng viên có nhu cầu dự tuyển vui lòng gửi hồ sơ đúng hạn, phòng Tổ chức – Hành chính không giải quyết các trường hợp gửi trễ sau 16h00 ngày 28/5/2021 với bất kỳ lý do gì.

     –      Tài liệu, đề cương tham khảo và các biểu mẫu được đăng tải tại website phòng Tổ chức – Hành chính: www.tchc.uel.edu.vn. (Nội dung cập nhật liên tục).

* Các file đính kèm:

Mẫu sơ yếu lý lịch: Mau02-SoYeuLyLich.doc

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Mau01-PhieuDK_DuTuyen.docx

Tài liệu ôn tập Tiếng Anh: Noi dung on tap mon Tieng Anh – Thi tuyen dung cong chuc tai UEL (1).pdf

Nội dung tin [HCM] UEL tuyển Giảng viên Luật 2021 được cập nhật trực tiếp tại tchc.uel.edu.vn.