[HCM] UFM tuyển dụng giảng viên Luật 2021 (02 chỉ tiêu) – thời hạn 4/6/2021

Ngày 19/04/2021, Trường Đại học Tài chính – Marketing ban hành Thông báo số 456/TB-ĐHTCM về việc xét tuyển Giảng viên năm 2021 (trong đó, tuyển dụng giảng viên Luật 2021: 02 chỉ tiêu); thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 04/06/2021. Cụ thể như sau:

ufm-tuyen-dung-giang-vien-luat-2021

Nội dung tin Đại học Tài chính – Marketing tuyển giảng viên Luật 2021 được cập nhật từ ufm.edu.vn