[HCM] Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021

[HCM] Trường Đại học Cộng nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021 thông qua hình thức xét tuyển và tiếp nhận 30 viên chức (trong đó có 3 giảng viên khoa chính trị – luật). Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/11/2021. Cụ thể như sau:

[HCM] Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021
[HCM] Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tuyển dụng viên chức 2021

Nội dung tin Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM tuyển dụng viên chức 2021 được Việc Ngành Luật cập nhật tại hufi.edu.vn

XEM THÊM TIN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN LUẬT