Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển viên chức năm 2021

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 với tổng cộng 24 chỉ tiêu (20 chỉ tiêu Giảng viên và 4 chỉ tiêu Chuyên viên); thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 08/07/2021.

Cụ thể như sau:

436-TB-xet-tuyen-vien-chuc-Truong-DHL

Nguồn: hcmulaw.edu.vn