[HN] Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng Giảng viên Luật Kinh tế – hạn cuối 21/5/2021

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng Giảng viên Luật Kinh tế – Khoa Luật (gồm 01 Tiến Sỹ và 03 Thạc sỹ), làm việc tại Hà Nội, hạn nộp hồ sơ 21/05/2021. Chi tiết như sau:

hoc-vien-phu-nu-tuyen-dung

Ngày 11/5/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã có thông báo về việc gia hạn thời gian, bổ sung vị trí tuyển dụng và hướng dẫn hình thức nộp hồ sơ như sau:

Học viện Phụ nữ tuyển dụng Giảng viên Luật Kinh tế 2021

Nội dung tin Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng Giảng viên Luật 2021 được cập nhật theo thông báo trên website hvpnvn.edu.vn