Đại học Đà Lạt tuyển dụng 02 Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật Đợt 1 năm 2021

Đại học Đà Lạt tuyển dụng 02 Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật học Đợt 1 năm 2021; Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật loại Khá trở lên; Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sỹ trở lên; Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 13/05/2021 đến 12/06/2021.

Chi tiết tin tuyển dụng Giảng viên/Trợ giảng Khoa Luật học tại Thông báo số 465/TB-ĐHĐL ngày 13/5/2021 của Trường Đại học Đà Lạt:

TB-so-465-13.5.2021-Vv-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-DOT-1

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GIẢNG VIÊN/TRỢ GIẢNG KHOA LUẬT

Cập nhật theo Thông báo số 465/TB-ĐHĐL ngày 13/5/2021 của Trường Đại học Đà Lạt