Danh mục: Việc làm ngành luật tại Huế

FDVN Huế tuyển dụng 02 Chuyên viên Pháp lý (Thời hạn: 20/03/2021)

Chi nhánh FDVN Huế tuyển dụng 02 Chuyên viên Pháp lý là cử nhân luật có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại VPLS hoặc Công ty Luật. Thời hạn 20/03/2021