Danh mục: Việc làm ngành luật tại Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tuyển dụng 02 viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp qua hình thức xét tuyển 2 vòng. nhận hồ sơ đến hết ngày 01/12/2021

FDVN Huế tuyển dụng 02 Chuyên viên Pháp lý (Thời hạn: 20/03/2021)

Chi nhánh FDVN Huế tuyển dụng 02 Chuyên viên Pháp lý là cử nhân luật có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại VPLS hoặc Công ty Luật. Thời hạn 20/03/2021