Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo số 85/TB-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư Pháp tỉnh Bạc Liệu về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2021 với tổng số 10 chỉ tiêu. Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 05/11/2021. Cụ thể như sau”

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021

TẢI VỀ: VĂN BẢN KÈM MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Nguồn tin Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức ngành luật năm 2021 cập nhật tại: stp.baclieu.gov.vn