Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức 2021

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng với 5 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: 2 chỉ tiêu (tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên, mã ngạch 01.003);

+ Vị trí việc làm Trợ giúp viên pháp lý: 3 chỉ tiêu (tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên, mã ngạch 01.003).

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 8-10-2021 đến ngày 8-11-2021

Cụ thể như sau:

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức ngành luật 2021 cập nhật tại soctrang.gov.vn