[BÌNH DƯƠNG] LUẬT PHÚ TRƯỜNG TUYỂN NHÂN VIÊN THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 11/2021

Luật Phú Trường - Công ty Luật TNHH MTV Phú Trường tuyển dụng Nhân viên Thư ký - Văn phòng làm việc tại Bình Dương (1 người). Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2021

Công ty Luật TNHH MTV Phú Trường – Luật Phú Trường tuyển dụng Nhân viên Thư ký – Văn phòng làm việc tại Bình Dương (1 người). Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2021

Hãng luật NPLaw tuyển dụng 03 Luật sư và 06 Chuyên viên Tư vấn Pháp luật

Hãng luật NPLaw tuyển dụng 03 Luật sư và 06 Chuyên viên Tư vấn Pháp luật

Hãng Luật NPLaw tuyển dụng Luật sư và Chuyên viên Tư vấn Pháp luật làm việc tại các chi nhánh Hồ Chí Minh, Bình Dương và Khánh Hòa. Thời hạn ứng tuyển: 15/03/2021