[BÌNH DƯƠNG] LUẬT PHÚ TRƯỜNG TUYỂN NHÂN VIÊN THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 11/2021

Luật Phú Trường - Công ty Luật TNHH MTV Phú Trường tuyển dụng Nhân viên Thư ký - Văn phòng làm việc tại Bình Dương (1 người). Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2021

Công ty Luật TNHH MTV Phú Trường – Luật Phú Trường tuyển dụng Nhân viên Thư ký – Văn phòng làm việc tại Bình Dương (1 người). Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2021