Hãng luật NPLaw tuyển dụng 03 Luật sư và 06 Chuyên viên Tư vấn Pháp luật

Hãng luật NPLaw tuyển dụng 03 Luật sư và 06 Chuyên viên Tư vấn Pháp luật

Hãng Luật NPLaw tuyển dụng Luật sư và Chuyên viên Tư vấn Pháp luật làm việc tại các chi nhánh Hồ Chí Minh, Bình Dương và Khánh Hòa. Thời hạn ứng tuyển: 15/03/2021