Thẻ: Thư ký/Trợ lý

HN: Tập đoàn Stavian tuyển dụng Trợ lý Tổng Giám Đốc – Mảng Đầu tư (hạn chót 13/06/2021)

Tập đoàn Stavian tuyển dụng Trợ lý Tổng Giám Đốc – Mảng Đầu tư tại TP Hà Nội (số lượng: 01 người); Mức lương: 20 – 30 triệu; Ngành nghề: Tư vấn Luật/Pháp lý; Hạn cuối: 13/06/2021

HN: Capital House tuyển dụng Thư ký Dự án Giáo dục năm 2021

Công Ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam (Thành viên tập đoàn Capital House Group)tuyển dụng Thư Ký Dự Án – Dự Án Giáo Dục năm 2021