Danh mục: Tuyển dụng cử nhân luật tại Yên Bái

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc năm 2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc (có 4 chỉ tiêu đối với chức Tư pháp – Hộ tịch); Y/c: tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật; hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021