Danh mục: Yên Bái

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc năm 2021

UBND TP. Yên Bái tuyển dụng Công chức xã, phường trực thuộc (có 4 chỉ tiêu đối với chức Tư pháp – Hộ tịch); Y/c: tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật; hạn nộp hồ sơ: 25/05/2021