[HN] VPLS Trung Hoà tuyển dụng ngành luật tháng 12/2021

VPLS Trung Hoà tuyển dụng ngành luật tại Hà Nội

VPLS Trung Hoà tuyển dụng 03 Luật sư  (thường trực hoặc cộng tác); 03 Chuyên viên Pháp lý, 03 Thực tập sinh Pháp lý và 01 thư ký làm việc tại Hà Nội. Hạn nhận hồ sơ: 30/12/2021