HN: VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng – thời hạn 31/5/2021

VIB tuyển dụng 1 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng tại HN và TP HCM - thời hạn 31/5/2021

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam – VIB tuyển dụng 01 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng tại Hà Nội/HCM, thời hạn: 31/5/2021

[HN] VNDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư – Pháp Lý Doanh Nghiệp (thời hạn 31/05/2021)

VNDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư - Pháp Lý Doanh Nghiệp 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư – Pháp Lý Doanh Nghiệp tại Hà Nội, mức lương: thỏa thuận, thời hạn ứng tuyển: 31/05/2021

Hà Nội: Công ty Luật TNHH YouMe tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn pháp lý T4/2021

Công ty Luật TNHH YouMe tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn pháp lý tháng 04/2021

Công ty Luật TNHH YouMe tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn pháp lý làm việc toàn thời gian tại Hà Nội (02 cử nhân luật, ưu tiên có kinh nghiệm); thời hạn: 20/04/2021

Hà Nội: NCB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế (thời hạn: 30/04/2021)

NCB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội

Ngân hàng Quốc dân – NCB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tư vấn pháp luật và Tố tụng – Ban pháp chế tại Hà Nội. Yêu cầu 02 năm kinh nghiệm. Thời hạn: 30/04/2021