[HN] VNDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư – Pháp Lý Doanh Nghiệp (thời hạn 31/05/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư – Pháp Lý Doanh Nghiệp tại Hà Nội, mức lương: thỏa thuận, thời hạn ứng tuyển: 31/05/2021. Chi tiết tin tuyển dụng như sau:

Mục đích công việc

Thực hiện tư vấn pháp luật, cấu trúc pháp lý, thẩm định pháp lý và hỗ trợ pháp lý trong các giao dịch/hoạt động của các Khối Capital Market (CM) – Investment Banking (IB) – Khách hàng Doanh Nghiệp (KHDN) – Định chế tài chính (FI).

Mô tả công việc

1. Tư vấn pháp luật liên quan đến giao dịch/dịch vụ:

+ Tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý về các vấn đề liên quan đến các dịch vụ/giao dịch thuộc hoạt động của các Khối CM-IB-KHDN-FI;

+ Tham gia xây dựng, soạn thảo các hợp đồng và tài liệu pháp lý cho các giao dịch;

+ Tư vấn/đào tạo cho khách hàng hiểu về tính pháp lý các dịch vụ mà Công ty cung cấp;

+ Thiết kế các bộ mẫu câu hỏi để thẩm định pháp lý và tính tuân thủ của khách hàng muc tiêu và của giao dịch trước khi giao kết hợp đồng.

2. Tham gia thiết kế cấu trúc pháp lý và tài chính của giao dịch

+ Phối hợp với các Khối CM/IB/KHDN để cùng xây dựng cấu trúc pháp lý và cấu trúc tài chính của giao dịch;

+ Tham gia đánh giá và giải trình rủi ro pháp lý với hội đồng đầu tư và các bên liên quan;

+ Tham gia việc đàm phán để giao kết hợp đồng/giao dịch với khách hàng;

+ Tham gia thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng.

3. Kiểm soát pháp lý giao dịch/dịch vụ:

+ Thực hiện kiểm soát việc tuân thủ và rủi ro pháp lý đối với toàn bộ tài liệu của giao dịch/dịch vụ của các Khối CM-IB-KHDN-FI;

+ Tham gia giải quyết các thủ tục pháp lý, các tranh chấp/khiếu nại liên quan đến giao dịch/dịch vụ của các Khối CM-IB-KHDN-FI.

4. Nghiên cứu và đào tạo

+ Đào tạo về pháp lý cho các CBNV của các Khối CM-IB-KHDN-FI về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các Khối này;

+ Nghiên cứu, cập nhật, và góp ý đối với văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các Khối CM-IB-KHDN-FI;

+ Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV.

Yêu Cầu Công Việc

Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư – Pháp Lý Doanh Nghiệp với các yêu cầu sau đây:

+ Đã được đào tạo chuyên ngành luật trong các trường Đại học trong và ngoài nước (ưu tiên).

+ Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, chứng chỉ hành nghề luật sư (ưu tiên)

+ Có ít nhất 4 năm làm trong các công ty luật/VPLS hoặc công tác pháp chế, kiểm soát tuân thủ/kiểm soát rủi ro pháp lý trong các doanh nghiệp, trong đó ưu tiên trong các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản hoặc doanh nghiệp lớn khác;

+ Tiếng Anh tốt

+ Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office cơ bản: Excel, Word, PowerPoint…

Nộp hồ sơ

+ Ứng viên ứng tuyển vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại: https://vndirectcareers.com/vi/jobs/apply/?id=211078

+ Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2021

+ Tìm hiểu về VNDirect?

Nội dung tin Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect tuyển dụng Luật Sư / Chuyên Gia Pháp Lý Đầu Tư – Pháp Lý Doanh Nghiệp được cập nhật tại: https://vndirectcareers.com/viec-lam/luat-su-chuyen-gia-phap-ly-dau-tu-phap-ly-doanh-nghiep.35a82186.html