Danh mục: Sách hay sinh viên luật nên đọc

Dowload Black’s Law Dictionary pdf

Black’s Law Dictionary là từ điển luật được sử dụng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ, được viết lần đầu bởi Henry Campbell Black (1860-1927)

Dowload Collins Dictionary of law pdf

Collins Dictionary of law 2001 đính kèm tư liệu mới, một số thuật ngữ hiện đại. Những điều muốn nhấn mạnh đều được bôi đậm, giúp hiểu rõ hơn về cách giải thích.

Dowload Oxford Dict of Law PDF

Oxford Dict of Law described by leading university lecturers as being the best law dictionary at present and excellent for non law students as well as Law undergraduates.

Các Chế độ Hôn nhân và Gia đình Việt Nam xưa và nay

Các Chế độ Hôn nhân và Gia đình Việt Nam xưa và nay của tác giả Phan Đăng Thanh và Trương Thị Hòa

Phải trái đúng sai – Michael Sandel

Phải trái đúng sai của tác giả Michael Sandel là một cuốn sách đòi hỏi nhiều suy luận, nhưng giá trị mà tập sách mang lại cho những độc giả kiên nhẫn là vô giá.

Chính thể đại diện – John Stuart Mill

Chính thể đại diện của tác giả John Stuart Mill viết từ thời Minh Trị đã được người Nhật dịch sang tiếng Nhật với nhan đề Chính thể đại nghị

Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế – Ts. Lê Văn Bính

Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế của tác giả: Ts. Lê Văn Bính (chủ biên). Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Quân Vương (The Prince) – Niccolò Machiavelli

Quân Vương (The Prince) của Niccolò Machiavelli là một tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và hành động của nhiều chính trị gia và doanh nhân thời nay

Nền dân trị Mỹ – Alexis De Tocqueville

Nền dân trị Mỹ của tác giả Alexis De Tocqueville là cuốn sách không thực sự nhằm vào một đối tượng nào, không quan tâm phục vụ hay chống lại bất kỳ phe phái nào

Khảo luận thứ hai về Chính quyền – John Locke

Khảo luận thứ hai về Chính quyền (Chính quyền Dân sự) của John Locke là một trong những tác phẩm được xem là vĩ đại nhất của nền triết học chính trị và chính trị học nhân loại