Dowload Black’s Law Dictionary pdf

Black’s Law Dictionary là từ điển luật được sử dụng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ, được viết lần đầu bởi Henry Campbell Black (1860-1927). Được xem là tài liệu tham khảo khi áp dụng điều khoản luật trong các bản kháng án và quan điểm của tòa, nó đã được trích dẫn là tài liệu pháp lý thứ cấp trong nhiều vụ kiện của Tòa Án Tối cao Hoa Kỳ. 

Read online or free dowload Black’s Law Dictionary pdf

Các phiên bản mới nhất gồm bản rút gọn và sách bỏ túi, là vật dụng hữu ích cho dân chúng hoặc sinh viên khi phải đối mặt với một thuật ngữ pháp lý xa lạ. Ngoài ra, phiên bản trực tuyến (version 10) khá hữu ích giúp người dùng có thể truy cập thông qua dịch vụ thông tin pháp lý có trả phí của Westlaw. Các luật sư cũng xem cuốn từ điển này như một công cụ hữu ích, cung cấp dữ kiện ban đầu khá tốt khi xử lý các vụ kiện.

Nếu muốn tham khảo miễn phí trên mạng, bạn có thể tìm kiếm Black’s Law Dictionary (tái bản lần 2 năm 1910). Tuy nhiên, sẽ có một số hạn chế khi dùng bản này. Về cốt lõi, các từ ngữ vẫn mang ý nghĩa tương tự, nhưng tài liệu tham khảo dẫn chứng án lệ sẽ không đầy đủ, ngôn ngữ pháp lý trong hồ sơ tòa án và phòng xử án có thể đã thay đổi để phù hợp với luật pháp và văn hóa pháp lý hiện đại.

tikibook.com