Dowload Collins Dictionary of law pdf

Collins Dictionary of law 2001 cũng là phiên bản được cải thiện khá tốt với việc đính kèm tư liệu mới, một số thuật ngữ hiện đại. Những điều muốn nhấn mạnh đều được bôi đậm, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách giải thích.

Read online or free dowload Collins Dictionary of law pdf

Mặc dù từ điển không định hình luật pháp của quốc gia, nhưng trong việc xác định các khái niệm pháp lý thì sử dụng từ điển là cách thông thường nhất. Collins Dictionary of law hiện đã có phiên bản mới nhất năm 2006, tuy nhiên, phiên bản lưu truyền miễn phí và rộng rãi nhất là cuốn xuất bản lần 2 năm 2001. Đây có thể là người bạn đồng hành thiết thực cho sinh viên luật, giảng viên, doanh nhân, nhân viên pháp lý… trong khi cần một hướng dẫn đáng tin cậy về thuật ngữ pháp lý khó.

tikibook.com