Sinh viên ngành Luật học tiếng Anh?

Sinh viên ngành Luật học tiếng Anh?

Sinh viên ngành Luật học tiếng Anh? lúc nào là hợp lý? Nên học giao tiếp hay ngữ pháp trước khi mới bắt đầu? Cần chuẩn bị những gì về tiếng Anh trước khi tốt nghiệp? Lộ trình học tiếng Anh xuyên suốt 4 năm đại học như thế nào là hợp lý?