Phí, lệ phí, thuế

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong Danh mục phí. Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục … Đọc tiếp

Các trường hợp Người lao động không được hưởng trợ cấp

Có sáu trường hợp Người lao động không được hưởng trợ cấp, cụ thể như sau: Thứ nhất, không làm đủ 12 tháng Thứ hai, đơn phương chấm dứt hợp đồng sai pháp luật Thứ ba, bị kỉ luật sa thai Thứ tư, đủ thời gian bảo hiểm xã hội, về hưu Thứ năm, đã được … Đọc tiếp