Danh mục: Việc làm ngành luật tại tỉnh Trà Vinh

Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh tuyển dụng viên chức 2021

Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 1 chỉ tiêu dành cho Cử nhân Luật; hạn nộp hồ sơ: 22/6/2021