Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh tuyển dụng viên chức 2021

Sở Kế hoạch Đầu tư Trà Vinh tuyển dụng viên chức 2021 thông báo tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 với 2 chỉ tiêu, trong đó có 1 chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Doanh nghiệp Khởi nghiệp (dành cho Cử nhân Luật); hạn nộp hồ sơ: 22/6/2021. Chi tiết:

so-ke-hoach-dau-tu-tra-vinh-tuyen-dung-vien-chuc-2021

Nguồn tin tuyển dụng viên chức ngành luật được cập nhật từ: skhdt.travinh.gov.vn