Thẻ: Cộng tác viên Pháp lý

[HN] CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN – THỜI HẠN 20/05/2021

Công ty Luật Thành Đô tuyển dụng Cộng tác viên Pháp lý tại Hà Nội, Là sinh viên năm 2,3 4 ĐH Luật hoặc Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; thời hạn: 20/05/2021

HN: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI tuyển dụng 01 Nam Cộng tác viên Pháp luật (hạn cuối 22/4/2021)

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI tuyển dụng 01 Nam Cộng tác viên tại Hà Nội, ưu tiên sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế (hạn cuối 22/4/2021)

HCM: VIAC tuyển dụng 03 Cộng tác viên Pháp lý (hạn cuối 23/04/2021)

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam -VIAC tuyển dụng 03 Cộng tác viên Pháp lý làm viêc tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh. Yêu cầu là sinh viên năm 2, năm 4 đại học ngành luật. Hạn cuối: 23/04/2021

VCCI tuyển dụng Cộng tác viên Pháp chế tại Hà Nội (02 người) – ĐÃ TUYỂN ĐỦ NGƯỜI

Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tuyển dụng cộng tác viên Pháp chế làm việc toàn thời gian tại Hà Nội, Hạn ứng tuyển: 15/03/2021.

[HN] VIAC tuyển dụng Cộng tác viên pháp lý tháng 02/2021

VIAC tuyển dụng Cộng tác viên pháp lý tại Hà Nội tháng 02/2021 (có tiền trợ cấp). Yêu cầu là sinh viên ngành luật, TIẾNG ANH TỐT. Hạn nhận hồ sơ: trước ngày 07/03/2021

[HCM] VIAC tuyển dụng 02 Cộng tác viên pháp lý – Ban Thư ký

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trong tháng 09/2020 có nhu cầu tuyển dụng Cộng tác viên pháp lý làm việc tại Ban Thư ký – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

[HCM] VPLS Thục và Cộng sự tuyển dụng 1 Luật sư cộng tác

Văn phòng Luật sư Thục và Cộng sự cần tìm 01 Luật sư cộng tác. Yêu cầu: là Luật sư. Địa điểm làm việc: Quận THủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Hạn nhận hồ sơ: 15/09/2020.