VCCI tuyển dụng Cộng tác viên Pháp chế tại Hà Nội (02 người) – ĐÃ TUYỂN ĐỦ NGƯỜI

Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tuyển dụng cộng tác viên Pháp chế làm việc toàn thời gian tại Hà Nội, Hạn ứng tuyển: 15/03/2021.

Nội dung chi tiết:

VCCI tuyển dụng Cộng tác viên Pháp chế tại Hà Nội (02 người) - 1
VCCI tuyển dụng Cộng tác viên Pháp chế tại Hà Nội (02 người) - 2

Giới thiệu về Ban Pháp chế VCCI: http://vibonline.com.vn/

Xem thêm: Việc làm Cộng tác viên Pháp chế