Học luật làm gì?

Tạp chí Kiểm sát VKSND Tối cao tuyển dụng viên chức 2020

Học luật sau này làm gì, đó là một trong những băn khoăn lớn của các học sinh đang cấp trung học phổ thông . Hầu như mọi người đều nghĩ rằng học Luật ra chỉ để làm Luật sư nhưng không phải như thế. Về nhà mình rất ghét ai gọi mình bằng Luật sư… ( … Đọc tiếp