Công ty Luật Gattaca tuyển dụng Luật sư, Trợ lý Luật sư, Thực tập sinh Pháp lý

Công ty Luật Gattaca (Gattaca Law) được thành lập và phát triển với định hướng trở thành một trong các tổ chức luật sư hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho khách hàng. Công ty thực hiện các nghiệp vụ về tư vấn, giải quyết tranh chấp và đào tạo trong nhiều lĩnh vực pháp luật trong đó trọng tâm là kinh doanh thương mại, lao động, đầu tư, tài chính ngân hàng, bất động sản và sở hữu trí tuệ.

Gattaca Law hiện có quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo luật danh tiếng, tổ chức trọng tài thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức phi chính phủ và nhiều tổ chức/cá nhân khác.

Tìm hiểu chi tiết về Công ty Luật Gattaca tại đây

Chi tiết nội dun tin tuyển dụng như ảnh đính kèm:

Công ty Luật Gattaca tuyển dụng Luật sư, Trợ lý Luật sư, Thực tập sinh Pháp lý
Công ty Luật Gattaca tuyển dụng Luật sư, Trợ lý Luật sư, Thực tập sinh Pháp lý 2020

Nội dung tin: Công ty Luật Gattaca tuyển dụng Luật sư, Trợ lý Luật sư, Thực tập sinh Pháp lý được cập nhật từ fanpage Công ty Luật Gattaca