Tác giả: Bùi Khánh

HÀ NỘI: CPA VIETNAM tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế (hạn: 20/04/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội (Quận Thanh Xuân). Yêu cầu: Nam có ít nhất 2 năm kinh nghiệm pháp chế. Hạn nhận hồ sơ: 20/04/2021

[HCM] Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers tuyển dụng Thực tập sinh 2020

Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers (NB Law) tuyển dụng Thực tập sinh pháp lý tại TP. HCM. Y/c là sinh viên năm 3 năm 4 ngành luật (hạn nhận hồ sơ: 20/10/2020)

Công ty Cổ phần T&T 159 tuyển dụng pháp chế tại Hà Nội

Công ty Cổ phần T&T 159 tuyển dụng pháp chế tại Hà Nội, số lượng: 03 người, yêu cầu tối thiểu 05 năm kinh nghiệm (ngày đăng tuyển: 13/10/2020)

Tập đoàn G-Group tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội

Tập đoàn G-Group tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế tại Hà Nội, yêu cầu tối thiểu 05 năm kinh nghiệm, thu nhập từ 15 – 20 triệu đồng, hạn nhận hồ sơ: 31/10/2020.

[HCM] IPC tuyển dụng Thực tập sinh Sở hữu trí tuệ (số lượng: 02)

Trung tâm Tài sản Trí tuệ Việt Nam (IPC) – Tổ chức Đại diện SHTT Việt Nam tuyển dụng Thực tập sinh Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh (hạn ứng tuyển: 01/10/2020)