Ngày: Tháng Năm 22, 2021

[HCM] UFM tuyển dụng giảng viên Luật 2021 (02 chỉ tiêu) – thời hạn 4/6/2021

[HCM] Trường Đại học Tài chính – Marketing tuyển dụng giảng viên Luật 2021: 02 chỉ tiêu); thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 04/06/2021

[HCM] UEL tuyển Giảng viên luật 2021 (02 chỉ tiêu) – hạn cuối 28/5/2021

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo tuyển Giảng viên Luật 2021 (02 chỉ tiêu, Thạc sỹ trở lên); Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 28/5/2021