Danh mục: Tuyển dụng ngành luật Thái Nguyên

Công ty CPTM Thái Hưng tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Thái Nguyên

Công ty CPTM Thái Hưng tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Thái Nguyên là cử nhân luật có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm pháp chế; Thời hạn nhận hồ sơ: 27/03/2021.