Công ty CPTM Thái Hưng tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Thái Nguyên

Công ty CPTM Thái Hưng tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Thái Nguyên là cử nhân luật có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm pháp chế; Thời hạn nhận hồ sơ: 27/03/2021.

Chi tiết tin Công ty CPTM Thái Hưng tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Thái Nguyên tại ảnh đính kèm:

Công ty CPTM Thái Hưng tuyển dụng Nhân viên Pháp chế tại Thái Nguyên

Nội dung chi tiết: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Thông tin liên hệ:
Công ty CPTM Thái Hưng.
Địa chỉ: Tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Website: https://tuyendung.thaihung.vn/
Mr Mình – ĐT: 0979 327 449 hoặc gửi CV qua E-mail: minhlv.th@thaihung.vn
Mrs Thư – ĐT: 0977 418 282 hoặc gửi CV qua E-mail: thuntm@thaihung.vn

TÌM THÊM VIỆC LÀM PHÁP CHẾ