Danh mục: Tuyển dụng pháp lý tại Đồng Nai

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức 2021 – hạn cuối 3/6/2021

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Viên chức 2021 (01 người, vị trí: Chuyên viên Pháp lý); Y/c: Là Cử nhân luật; hạn nộp hồ sơ: 03/06/2021