Thẻ: Tuyển dụng Phó Giám đốc

PTF tuyển dụng Phó Giám đốc Pháp chế tại Hà Nội (thời hạn 30/04/2021)

HN: Công ty tài chính MTV Bưu điện – PTF tuyển dụng Phó Giám đốc Pháp chế tại Hà Nội; Yêu cầu ứng viên có 8 năm kinh nghiệm; Thời hạn tuyển dụng: 30/04/2021